Jana Rohová (57)

Učitelka ze Strakonic, pro niž osudy jejích žáků nezačínají ani nekončí se zvukem školního zvonku. Dokáže v nouzi nejen utěšit, ale i pomáhat. V letošním roce se zasloužila o velkou mediální kampaň kvůli jednomu ze svých žáků, který se dostal do tíživé situace a hrozí mu, že se bude muset přestěhovat z města i opustit oblíbenou školu. Jana se však nehodlá vzdát!