Věra Fina (51)

Zakladatelka pacientské organizace Jelimán pro onkologické pacienty si sama touto složitou cestou prošla. I když má trvalou stomii (vývod), nevzdala se. Vydala pět knih, které podobně nemocným pacientům pomáhají, usiluje o legislativní změny vyhlášek a zákonů pro hendikepované a je autorkou motivačního projektu Sad nadějí. Řídí se heslem „každý den je dar“. Přichází s dalšími novými filantropickými projekty. Do toho zvládá vychovávat s láskou a maximální podporou dvanáctiletou dceru.