O soutěži

Účast v soutěži je zahájena vyplněním soutěžního formuláře, dostupného na adrese zenaroku2021.jenprozeny.cz, v souladu s pravidly soutěže. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře příslušná osoba souhlasí s podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

Žena roku 2021 startuje 14. dubna 2021. Přihlašovací for­mulář, podmínky nominací, hlasování a veškeré další infor­mace najdete na zenaroku2021.jenprozeny.cz. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) musí žena, kte­rou do soutěže přihlásíte, o své nominaci vědět, souhlasit s ní a sama nám poslat foto. Nutnou součástí přihlášky je i zdů­vodnění, proč přihlašujete právě ji (nebo sebe). Přihlášky do soutěže můžete posílat do 30. června 2021. Nominované vám přestavíme na zenaroku2021.jenprozeny.cz, kde pro ně budete moci hlasovat, a to od 12. července do 31. srpna 2021. Pro každou soutěžící můžete hlasovat jen jednou. Udělíme i Cenu sympatie – pro dámu, která získá nejvyšší počet hlasů napříč všemi kategoriemi.

Z každé kategorie postoupí tři ženy do finále. Natočíme s nimi videomedailonky, v nichž vám je na sociálních sítích představíme. Z finalistek následně vybere odborná porota čtyři vítězky.